petek, 27. oktober 2017

DAN JEZIKOV

V torek, 23. 10. 2017, je na naši šoli potekal Dan jezikov za devetošolce. 
Na naši šoli ga organiziramo že nekaj let. Evropski dan jezikov je sicer 26. septembra, vendar ga mi zaradi lažje organizacije organiziramo približno mesec dni kasneje. V svojem članku vam bova povedala, zakaj sploh prirejamo Dan jezikov, kdo se ga udeležuje in kaj učenci novega spoznajo. Ker pa sva si želela vse videti v živo, sva v torek tretjo uro »špricala« športno vzgojo in se udeležila tega dogodka.

Vir: https://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_sl

Evropski dan jezikov je leta 2001 predlagal Svet Evrope v Strasbourgu. Ta dan po Evropi potekajo številne delavnice in aktivnosti tako po šolah kot tudi po ulicah velikih evropskih mest. Namenjene so mladim, na naši šoli se jih udeležijo zgolj devetošolci. Glede na to, da je v Evropi veliko različnih jezikov, je namen dneva kar smiseln. Ne gre zgolj za učenje tujih jezikov, temveč tudi za spoznavanje tujih kultur in tradicij. Jezika se namreč ne moremo učiti ločeno od kulture naroda, ki ta jezik govori, saj je jezik z njo tesno povezan. Kaj več o Evropskem dnevu jezikov si lahko preberete na na tej povezavi

Kaj pa se ob Dnevu jezikov dogaja na naši šoli? To sva želela izvedeti, zato sva o tem povprašala učiteljico angleščine Matejo Stare, ki nama je s svojimi odgovori zelo pomagala.

Kaj je namen Dneva jezikov na naši šoli?
Na naši šoli učiteljice temu dogodku že več let posvečamo posebno pozornost. Ker se dobro zavedamo bogastva jezika in vemo, da so na naši šoli tudi učenci, ki ne govorijo le tistih tujih jezikov, ki se jih učimo v šoli (angleščina, nemščina, francoščina), pač pa sami prihajajo iz tujejezičnih okolij ali se učijo tuj jezik, želimo učiteljice celotni generaciji 9. razreda ponuditi njihove izkušnje.

Torej učenci, ki znajo tuji jezik, učijo druge učence?
Da, prav to je namen Dneva jezikov. Ideja je zasnovana tako, da se ti učenci skupaj s pomočjo mentorja pripravijo na pouk in se sami preizkusijo v vlogi učitelja. Drugim učencem je ta pristop všeč, saj se sami na malo drugačen način veliko naučijo.

Katere zanimive jezike pa so učenci predstavili v preteklih letih?
Hmm… vseh se ne spomnim. Mi je pa v lepem spominu ostalo učenje ruščine, korejščine, portugalščine in makedonščine. Vsak jezik je po svoje zanimiv in zabaven.

Kateri jeziki bodo na Dnevu jezikov predstavljeni letos?
Letos bodo učenci spoznali makedonščino, madžarščino in francoščino, učili pa se bodo tudi nekaj osnovnih kretenj znakovnega jezika. Dve specialni pedagoginji bosta za učence pripravili delavnice, v katerih bodo spoznali, kako se učijo in zaznavajo svet slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni.

Kaj pa so učenci v prejšnjih letih povedali o takem načinu poučevanja?
Vsi so rekli, da je pouk zelo pester in zabaven. Če pa si želita izvedeti, kaj bodo učenci devetih razredov o pouku menili letos, pa vaju vabim, da se nam pridružita.

Učiteljici se zahvaljujeva za odgovore, sama pa sva se odločila, da bova upoštevala njen predlog.

Potek dejavnosti
URA
9. a
9. b
9. c
1
znakovni jezik
madžarščina
francoščina
2
makedonščina
znakovni jezik
madžarščina
3
madžarščina
didaktika
znakovni jezik
4
didaktika
francoščina
makedonščina
5
francoščina
makedonščina
didaktika

V torek četrto uro sva se torej odpravila, da vse, kar sva o dnevu jezikov izvedela v intervjuju in na spletni strani, preveriva še na terenu. 
Najprej sva obiskala 9. b, ki je v učilnici 3u3 spoznaval francoščino in zanimivosti o Franciji. Mentorica Anita Rusak Kastelic nama je povedala, da učenci pri dej dejavnosti spoznavajo osnove francoskega jezika, glavne podatke in zanimivosti o državi. Ko sva jih obiskala, so se ravno učili o glavnem mestu Francije, Parizu. Učenci so rekli, da jim je ta način pouka všeč, vendar si je težko zapomniti vse nove podatke. Nato sva odšla v učilnico kemije, kjer so učenci spoznavali makedonski jezik. Učiteljici Silva Maroh in Lidija Vidmar sta nama povedali, da učenci pri tej dejavnosti spoznajo nekaj makedonskih besed, njihovo abecedo (cirilico), zastavo in še veliko zanimivih informacij o Makedoniji. Učenci, ki sva jih vprašala, kaj menijo o tem načinu pouka, so povedali, da je učenje makedonščine zelo zabavno, saj so spoznali veliko novih zabavnih besed. Povedali so tudi, da jim je tak pouk bolj všeč od navadnega, saj je veliko bolj sproščen. 
Za konec pa sva se odpravila še v učilnico nemščine, kjer je potekala dejavnost, ki sta jo pripravili pedagoginji Danila Hrovat in Barbara Bergant. Učenci  so spoznavali, kako se gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni učijo brati, pisati in učiti. Pedagoginja Barbara Bergant nama je pokazala pripomočke, ki jih uporabljajo naglušni pri učenju, povedala pa je tudi, da je znanost na tem področju v zadnjih letih zelo napredovala. Specialni pedagoginji menita, da je izobraževanje o tem zelo pomembno. Učenci pa so povedali, da so delavnice zelo zabavne in hkrati poučne. Spoznali so veliko novih kretenj v znakovnem jeziku, ugotovili pa so tudi, kakšno srečo imamo otroci, ki lahko vidimo in slišimo.
Upam, da sva s svojim člankom dobro predstavila aktivnosti ob dnevu jezikov in da se bralci zdaj zavedajo resničnosti pregovora: »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.«

                          Miha Okorn in Enej Sladič, 7. b
                                                                            Miha Okorn in Enej Sladič, 7. b

Ni komentarjev:

Objavite komentar