petek, 20. oktober 2017

MOJ POKLIC MI JE ZELO VŠEČ - Intervju z učiteljico matematike Silvo Maroh

Danes vam bova predstavila intervju z učiteljico Silvo Maroh, ki na naši šoli poučuje matematiko. S sošolcem sva se odločila, da jo bova intervjujala, saj nama je učiteljica zelo všeč in meniva, da so njene ure matematike zelo poučne in zanimive, nikakor pa dolgočasne, kot bi matematika lahko bila.

Pozdravljeni! S sošolcem sva se odločila, da vam postaviva nekaj vprašanj, da vas učenci naše šole bolje spoznamo. Najprej naju zanima, ali vam je poučevanje na naši šoli všeč?
Poučevanje mi je zelo všeč, zato v tem delu uživam.

Ali bi na naši šoli kaj spremenili?
Spremenila ne bi ničesar, vse se mi zdi zelo pozitivno.


Koliko časa pa že učite na naši šoli? Ste zmeraj učili le matematiko?
Na tej šoli poučujem že 37 let. Nekaj let sem poleg matematike učila tudi fiziko.

Kaj pa vas pri matematiki najbolj veseli?
Sama imam zelo rada matematiko in zato skušam vsaj nekaj svojega znanja prenesti na učence. Nekaterim učencem se zdi matematika težek predmet. Preko uporabnih nalog pa ugotovijo, da je vendarle v življenju potrebna.

Imate radi delo z otroki?
Pri svojem delu poučujem različne učence in delo z njimi me zelo veseli. Vedno sem vesela,  ko učenci razumejo snov in znajo reševati naloge.

Se vam zdi, da se učenci pri vaših urah na splošno lepo obnašajo?
Veliko učencev je pridnih in prizadevnih pri šolskem in domačem delu. To me veseli.

V katerem kraju pa ste obiskovali osnovno in srednjo šolo?
Osnovno šolo sem obiskovala v Kamniku, na OŠ Toma Brejca. Gimnazijo sem prav tako obiskovala v Kamniku, pedagoško akademijo pa v Ljubljani.

Kaj ste si želeli biti po poklicu, ko ste bili najinih let?
Vedno sem si želela poučevati matematiko.

Kateri šolski predmet vam je bil v osnovni in kasneje tudi v srednji šoli najbolj všeč?
Vedno mi je bila všeč matematika, poleg nje pa sem se rada posvetila tudi fiziki in logiki.

Kaj pa radi počnete v prostem času?
Zelo rada hodim na sprehode; rada hodim na Stari grad, na Sv. Primoža in na druge izletniške točke. V jesenskem času zelo rada nabiram gobe. Sicer pa se ukvarjam z ročnimi deli (klekljanje, kvačkanje…).

Ali menite, da učenci uživajo v vaših urah?
Verjetno ne vsi. Menim, da je vredno truda, časa in energije pri poučevanju, kajti veselje in zadovoljstvo pri osvojenem znanju svojih učencev mi poplača vložen trud.

Katero učno snov pri matematiki najraje poučujete?
Vsaka snov mi je zanimiva, zato pri izbiri nalog upoštevam sposobnosti in interese učencev, poudarek dajem reševanju nalog iz življenjskih problemskih situacij in razvijanju logičnega mišljenja.

Kaj bi želeli biti, če ne bi bili učiteljica matematike?
O tem nisem nikoli premišljevala. Moj poklic mi je zelo všeč.

Intervju z učiteljico je bil zelo zanimiv, saj sva o njej zvedela veliko novih stvari. Učiteljica nama je zelo všeč, saj so njene razlage zelo nazorne in se pri njenih urah zelo veliko naučimo. Meniva, da se bi se od učiteljice lahko veliko naučili tako v »šolskem« kot v vsakdanjem življenju.


                                                                     Miha Okorn in Enej Sladič, 7. b

Ni komentarjev:

Objavite komentar